اثرات بازی های رایانه ای در آموزش – هنر خوب زیستن | porseshneshan

طبق بررسی های به عمل آمده، در این زمینه پژوهش های زیادی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است. پیشرفت فناوری و رشد صنعت بازیهای رایانهای به توسعه بیشتر تحقیقات در این حوزه و اکتشاف مسائل جدید و چالشهایی که بازیهای رایانهای ایجاد میکنند، کمک کرده است. ۲- افت تحصیلی: عوامل بسیاری باعث افت تحصیلی می شود شاید بتوان هر چیزی که ذهن افراد را درگیر می کند و از مسیر آموزش منحرف می کند را یکی از دلایل افت تحصیلی در نظر گرفت و یکی از خصوصیات بازی های رایانه ای صرف کردن وقت زیاد برای بازی هاست و فکر و ذهن افراد درگیر مسائل غیر آموزشی می گردد. تعامل: وقتی بازیگر شخصیت خود را وارد صحنه می کند همواره در تمام مراحل بازی سعی می کند به بهترین وجه عمل کند تا بیشترین امتیاز را بگیرد در واقع در تعامل با عناصر و صحنه ها عمل می کند.

در دهه 2010 و سپس، تحقیقات در زمینه بازیهای رایانهای به شدت افزایش یافت. در دهه 1950، بازیهای رایانهای نخستین بار در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به وجود آمدند. نتايج دسته اي ديگر از پژوهش ها نشان مي دهد بين بازي هاي رايانه اي و خشونت،اضطراب، افت تحصيلي، عدم سازگاري اجتماعي، كاهش اعتماد به نفس و جز آن هيچ رابطهاي وجود ندارد. ۷٫ زمینه ساز ازخود بیگانگی : دنیای مجازی ولی نزدیک به واقعیتی که در بازی های رایانه ای به تصویر کشیده می شود ، آن قدر مسحور کننده وجذاب است که مخاطب کودک و نوجوان در معرض تأثیر تمام باورهایی قرار می گیرد که از سوی طراحان این بازی ها به او القا می شود . بازیهای آنلاین چند نفره و بازیهای جهان باز مانند World of Warcraft و Minecraft در این دوره بسیار محبوب شدند. تحقیقات در این حوزه شامل بررسی تأثیر بازیهای چند نفره آنلاین بر همکاری و رفتار اجتماعی بازیکنان میشود.

استفاده از بازیهای آموزشی نیز میتواند حافظه، تمرکز و تواناییهای شناختی دیگر را تقویت کند. تازه های علوم شناختی. تحقیقات در زمینه بازیهای رایانهای در طول سالها بسیار گسترده شده است و به موضوعات مختلفی از جمله روانشناسی، علوم تربیتی، علوم رایانه و ارتباطات، بهداشت روانی و سلامت و غیره پرداخته است. همچنین، تحقیقات در زمینه سایر موضوعاتی مانند تأثیر بازیهای رایانهای بر تربیت، توسعه فردی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره نیز انجام شده است. در دهه 1990، با پیشرفت فناوری رایانه و صنعت بازیهای رایانهای، تعداد و انواع بازیها به شدت افزایش یافت.

مطالعه تأثیر بازیهای رایانهای بر رفتار اعتیادآور و اختلالات وابستگی. مطالعه تأثیر بازیهای رایانهای بر بهبود مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی. برخی تحقیقات نشان دادهاند که بازیهای استراتژیک و حل مسئله میتوانند تواناییهای تفکری و استدلال منطقی را بهبود بخشند. مطالعه تأثیر بازیهای استراتژیک و حل مسئله بر تواناییهای تفکری و استدلال منطقی. در این دوره، اولین تلاشها برای مطالعه تأثیر بازیهای رایانهای بر رفتار و تفکر انسانها آغاز شد. شبیه سازی کامپیوتری: شبیه سازی رایانه، جزء مفیدی برای بسیاری از سیستم های طبیعی در فیزیک، شیمی وزیست شناسی و نیز برای سیستم های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی ( جامعه شناسی کامپیوتری ( و همچنین در مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم ها شده است . مثل تهاجم برای بهدست آوردن غذا، تهاجم برای رفع خطر و… همچنین، بازیهای آنلاین چند نفره نیز به طور گستردهای شناخته شدند و این بازیها فرصتی جدید برای مطالعه رفتار اجتماعی و همکاری بین بازیکنان فراهم کردند.

مبانی نظری بازی های رایانه ای

تحقیقات در زمینه طراحی و توسعه بازیهای آموزشی برای افزایش عملکرد و تفاوتهای فردی مبانی نظری بازی های رایانه ای در فرآیند یادگیری. بررسیها درباره تأثیر بازیها بر رفتار اجتماعی، تواناییهای شناختی، تربیت، سلامت روان و توسعه فردی بیشتر شدند. بدون آن که بتوان لزوماً وابستگی بین بلوغ ونوجوانی را مورد تایید قرار داد، گستره دگرگونیها نشان می دهند که از لحاظ تحول عقلی ونقش محوری آن در شکل گیری جنبه های عاطفی و اجتماعی، نوجوانی با استقرار فکر انتزاعی از کودکی متمایز می شود و نوجوانان پس از تامین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می پیوندند( منصور۱۳۷۸).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی های رایانه ای